Wat is Weer Wijs?

Weer Wijs, opgericht door Hemmy te Poele, is een gecertificeerd adviesbureau in Huizen, dat zich inzet voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen die in het (basis)onderwijs dreigen vast te lopen c.q. vastgelopen zijn.


Met een ruime ervaring als leerkracht in alle groepen van het basisonderwijs, remedial teacher, intern begeleider, diverse management- en zorgtaakfuncties kan Weer Wijs putten uit een rijke bron aan ervaringen op zowel individuele als groepsbegeleidingen.


Voor veel kinderen is de zorg op scholen omtrent extra begeleiding aan leerlingen veelal goed georganiseerd. Met name voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven doordat zij, vergeleken met hun leeftijdsgenoten, achter lopen. Voor leerlingen die aan de bovenkant hun leeftijdsgenoten (ver) ontstijgen is op diverse scholen nog veel werk te doen.


Hoewel de begeleiding van het (hoog)begaafde kind langzaamaan steeds meer aandacht krijgt, staat het opzetten van een goed doordacht onderwijsconcept voor het (hoog)begaafde kind op scholen vaak nog in de kinderschoenen. Dit omdat veel scholen (hoog)begaafdheid van een kind laat tot soms geheel niet opmerken. Een stagnatie in de ontwikkeling van het (hoog)begaafde kind is dan vaak een logisch gevolg. Het van nature gemotiveerde en creatieve kind raakt uit zijn normale doen. Frustratie, faalangst en onderpresteren kunnen dan het gevolg zijn. Ook sociaal en emotioneel kunnen er problemen ontstaan.


Een (hoog)begaafd kind vraagt om een goede coaching. Dit omdat het (hoog)begaafde kind anders denkt. Het is een topdown-denker. Dit vraagt om een andere begeleiding dan de begeleiding van de ‘gewone’ leerling. Door de juiste coaching in een goede omgeving met veel uitdagingen en ook respect voor elkaar, krijgt een (hoog)begaafd kind meer zelfvertrouwen, leert het omgaan met faalangst en onderpresteren en leert het zichzelf antwoorden te (her)vinden op allerlei vraagstukken.


Voor een (hoog)begaafd kind is het soms een hele zoektocht om de juiste wegen te vinden voor een verdere harmonische ontwikkeling van al zijn talenten.


Mochten er zich, ondanks alle inspanningen van het kind, de ouders, de school en de omgeving toch problemen blijven voordoen, dan kan men een beroep doen op ‘Weer Wijs’, het adviesbureau voor talentontwikkeling in Huizen.

Weer Wijs
Hemmy te Poele
Enkhuizerzand 63
1274 HT Huizen
info@weerwijs.nl